.

9/9

H Ιστοσελίδα www.lineashop.gr  είναι ηλεκτρονικό κατάστημα που αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία του φυσικού καταστήματος ''Καραβίας Α. Κων/νος''  με (ΑΦΜ: 035977588, ΔΟΥ: Νικαίας, ΓΕΜΗ: 43993607000), και εδρεύει στην   Βουρνόβα 22 Νίκαια, ΤΚ. 18452 Τηλ: 210-4909126. 
Η παρούσα ιστοσελίδα καθώς και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η ασφάλεια των συναλλαγών σας διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους σας καλούμε να διαβάσετε πριν από την πλοήγηση σας στο “lineashop.gr” και την πραγματοποίηση των αγορών σας. Η πλοήγησή σας στο “lineashop.gr” καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με το κατάστημα μας σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από εσάς. 
Το κατάστημα μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλους (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του “lineashop.gr” και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του “lineashop.gr”  καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Επίσης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση το χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλους του “lineashop.gr” να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του “lineashop.gr” Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του lineashop.gr αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του “lineashop.gr”

 

Πνευματικά Δικαιώματα.

Στο site περιλαμβάνεται φωτογραφικό υλικό και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στην  ''Καραβίας Α. Κων/νος'' και προστατεύεται από το Νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του site είναι πνευματικής ιδιοκτησία της  ''Καραβίας Α. Κων/νος''  και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρείας. Η εμφάνισή του περιεχομένου στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

Όρια Ευθύνης.

Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Το “lineashop.gr” κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά ή και link σε άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και δεν ευθυνόμαστε για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στα site αυτά. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.


 Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή.

 Προϋποθέσεις έγκυρης παραγγελίας.

 Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να συνάψει έγκυρη παραγγελία εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα, ήτοι εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς την σύναψη σύμβασης πώλησης. Παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και από εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας προϋποθέτει:

α) την συμπλήρωση σχετικής φόρμας με την παράθεση των απαραίτητων στοιχείων για την σύναψη της σύμβασης πώλησης με τα σωστά στοιχεία. Εάν ο χρήστης τοποθετήσει λάθος στοιχεία διεύθυνσης ή επικοινωνίας τότε το site δεν φέρει καμία εκπλήρωση για την μη εκπλήρωση της παραγγελίας του.

β) Την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά το πωλούμενο είδος, την ποσότητα, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο ταχυμεταφορικής παράδοσης της παροχής.

γ) Την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καταρτιζόμενης σύμβασης. Η αποδοχή των παραπάνω συντελείται με την ηλεκτρονική επιλογή "ΑΠΟΔΟΧΗ" που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, εφαρμοζομένου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας για:

α) Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού.

β) Την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή.

γ) Τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης.

δ) Τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής.

ε) Το δικαίωμα υπαναχώρησης.  (παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες & προϋποθέσεις για τον τρόπο ακύρωσης της παραγγελίας σας).

Η “lineashop.gr” έχει το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία εάν το προϊόν βρίσκετε εκτός διαθεσιμότητας ή αν ο πελάτης βρίσκεται σε "Μαύρη λίστα" από προηγούμενη παραγγελία του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, αφού πρώτα ενημερώσει τον αγοραστή μέσα σε 1 εργάσιμη ημέρα, επίσης αν το κόστος αλλάζει λόγω δυσπρόσιτης περιοχής απο την Courier και κατόπιν ενημέρωσης σας. 

 

ΤΙΜΕΣ & ΦΠΑ

Στις τιμές που αναγράφονται κάτω από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), ενώ το “www.lineashop.gr” επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.


ΧΡΩΜΑΤΑ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.

Μπορεί να υπάρχουν μικρές διαφορές στην εμφάνιση των χρωμάτων των προϊόντων από την πραγματικότητα, αυτό συμβαίνει λόγω διαφορών από οθόνη σε οθόνη της κάθε συσκευής, είναι δικαιολογημένη και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι αυτό.

Για αυτό το λόγο το φωτογραφικό υλικό είναι δοκιμασμένο σε πολλά διαφορετικά είδη οθονών ώστε να περιορίσουμε στο ελάχιστο ανακρίβειες στα χρώματα και την περιγραφή τους.

Επίσης, στα δερμάτινα είδη, ειδικά της πρώτης ποιότητας δέρμα, που σε αυτά η επιφάνεια τους είναι τελείως φυσική και δεν έχει υποστεί κάποιου είδους κατεργασία, όπως είναι το σιδέρωμα ή η στάμπα, ώστε να εξαλειφθούν τυχόν σημάδια ή να διαμορφωθεί εξαρχής η επιφάνεια τους, σε αυτά θα συναντήσουμε διαφορές, π.χ. αν βάλουμε 5 δερμάτινα αντικείμενα του ίδιου κωδικού & χρώματος, θα δούμε ότι το καθένα θα είναι διαφορετικό, θα έχει δηλαδή το δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα, ακόμα και στα χρώματα μπορεί να υπάρχουν μικρές παρεκκλίσεις από παρτίδα σε παρτίδα που είναι δικαιολογημένες και δεν οφείλουμε να αλλάζουμε φωτογραφικό υλικό.

Ακόμα και τυχόν σημάδια που μπορεί να έχει το δέρμα, δικαιολογούνται λόγω του φυσικού υλικού, τα οποία φροντίζουνε κατά την κατασκευή να μπαίνουν σε δευτερεύοντα σημεία ώστε να μη φαίνονται, εξαιρούνται τα δέρματα που επιδιώκουν να έχουν παλαιωμένη & φθαρμένη εμφάνιση, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή τα τελευταία χρόνια.

 

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΗ.

Η εγγραφή στην ιστοσελίδα είναι χρήσιμη γιατί διευκολύνει κυρίως εσάς αλλά και εμάς με το να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, περιορίζοντας τυχόν λάθη στην παραγγελία σας, αλλά αποθηκεύη και χρήσιμα στοιχειά για τις αγορές σας ή τα προϊόντα που σας άρεσαν (αγαπημένα) στην διάρκεια της περιήγησης σας, συλλέγεται και αποθηκεύεται πόντους για επόμενες αγορές, επίσης να ενημερώνεστε με newsletters για τις νέες προσφορές μας, δεν θα σας πάρει παραπάνω από 2' λεπτά του χρόνου σας, γίνεται μόνο μια φορά και θα σας εξυπηρετεί για πάντα.  

Αναλυτικά τα οφέλη της εγγραφής είναι:

1) Αναφέροντας τα στοιχεία που σας ζητά η εγγραφή, μηδενίζετε την περίπτωση πιθανού λάθους στα προσωπικά σας στοιχεία αλλά και στα στοιχεία της αποστολής και κάνεις δεν πρόκειται να αμφισβητήσει  αυτό που είναι γραμμένο, όπως λάθος κωδικό, λάθος χρώμα, λάθος μέγεθος, λάθος τιμή, λάθος ποσότητα κ.λ.. επίσης δεν θα χρειάζεται κάθε φορά που θα κάνεται αγορά να βάζεται τα στοιχεία σας εκ΄νέου.

2) Κρατά «ιστορικό» και όποτε αποφασίσετε να μπείτε μέσα μπορείτε  να δείτε τι επιλογές κάνατε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο παρελθόν, τι αγορές έχετε κάνει έως τώρα κ.λ..  

3) Μπορείτε να ενημερώνεστε αν το θελήσετε για προσφορές που θα προκύπτουν κατά καιρούς σε προϊόντα, δωροεπιταγές, νέα προϊόντα, και άλλα ενδιαφέροντα...    

4) Διευκολύνει τις αγορές με κάρτα.  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤE. 
Για την πραγματοποίηση αγορών σας μέσω της ιστοσελίδας www.lineashop.gr  είναι απαραίτητο να εγγραφείτε πρώτα σε αυτή και να δηλώσετε τα πραγματικά προσωπικά σας στοιχεία. Γι’ αυτόν το λόγο, θα σας ζητηθούν στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονική και πραγματική διεύθυνση κ.α. 

Στην περίπτωση αγοράς κάποιου προϊόντος μέσα από την ιστοσελίδα μας θα σας ζητήσουμε επιπρόσθετα τη διεύθυνση όπου και θα γίνει η παράδοση της παραγγελίας, καθώς και λεπτομέρειες που αφορούν στον τρόπο πληρωμής.

Με την εγγραφή σας στο Newsletter μπορείτε, εφόσον επιθυμείτε, να ενημερώνεστε με τα νέα του “www.lineashop.gr” και να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς και κληρώσεις απλά δίνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Στο “www.lineashop.gr” σας προσφέρουμε 4 τρόπους πληρωμής για να διαλέξετε αυτόν που σας ταιριάζει καλύτερα:

1) Αγορά με όλες τις τραπεζικές κάρτες πιστωτικές ή μη (κερδίζετε το κόστος αντικαταβολής), για τις πιστωτικές υπάρχουν και 6 άτοκες!

2) Αγορά μέσω IRIS στο Α.Φ.Μ. 035977588 της εταιρίας, (κερδίζετε το κόστος αντικαταβολής), αφόρα μεταφορές μεταξύ των τραπεζών Alpha Bank, Εθνική τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς & Eurobank.

3) Με Αντικαταβολή, (+3,00€).

4) Με Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, (κερδίζετε το κόστος αντικαταβολής).

(Τους τραπεζικούς λογαριασμούς για την κατάθεση από τις 4 συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, Εθνική τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank), θα τους λάβετε στο mail σας μετά την ολοκλήρωση της παραγγελία σας).

5) Παραλαβή από το κατάστημα, (δεν υπάρχουν έξοδα αποστολής και αντικαταβολής).


 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥ.

Έκανα λάθος την ώρα που καταχωρούσα την παραγγελία μου, τι μπορώ να κάνω για να ακυρώσω ή να την διορθώσω;
Για να προβείτε σε ακύρωση ή διόρθωση ποσότητας μετά το κουμπί ''ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ'' και ενώ είσαστε στη ''φόρμα παραγγελίας'' πριν και πριν το κουμπί ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ'' πατάτε το εικονίδιο της λέξης «ΔΙΑΓΡΑΦΗ»(Χ) στο προϊόν που επιθυμείτε να ακυρώσετε ή να διορθώσετε την αρχική ποσότητα, επιλέγοντας δεξιά στο πλαίσιο «ΠΟΣΟΤΗΤΑ» αλλάζεται τον αριθμό της ποσότητας και πατάτε''ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ'', τα νέα στοιχεία θα έχουν καταχωρηθεί.   

  

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: πως να ακυρώσω την παραγγελία μου.

 • Ακύρωση παραγγελίας (ολικής ή μερικής) δύναται να γίνει εάν και εφόσον ΔΕΝ έχει πραγματοποιηθεί η αποστολή της.
 • Αυτό αποδεικνύεται και από τον μοναδικό αριθμό της Courier ή ΕΛΤΑ που ταυτοποιεί και συνοδεύει την αποστολή σας, παρέχοντας παράλληλα ακριβείς πληροφορίες και στους δυο μας για τις κινήσεις της αποστολής σας, ανεξάρτητα αν δεν έχετε λάβει ακόμα από εμάς mail ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας.
 • Ακύρωση ή αλλαγή της παραγγελίας σας, μπορεί να γίνει: απο Δευτέρα έως Παρασκευή έως της 13:30 το μεσημέρι και για το Σάββατο έως της 12:00 το μεσημέρι της ίδιας εργάσιμης ημέρας που έγινε η παραγγελία σας.
 • Αν η παραγγελία σας έχει γίνει από ώρα 14:00 και μετά, θα μετατεθεί η αποστολή της για την επόμενη εργάσιμη μέρα έως τις 13:30 πάλι, οπότε έχετε το χρόνο να επανεξετάσετε την αλλαγή ή την ακύρωση της έγκαιρα.
 • Την παραγγελία σας μπορείτε να την ακυρώσετε μόνο μέσω γραπτού mail στο info@lineashop.gr και μέσα στους προαναφερθέντες χρόνους που έχουν οριστεί άνω.


 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου;

ΝΑΙ, τo “www.lineashop.gr” σας δίνει τη δυνατότητα να διαλέξετε μεταξύ απόδειξης λιανικής πώλησης ή τιμολογίου (από 15,00€ και άνω), ως παραστατικό της παραγγελίας σας. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες, καταχωρώντας στοιχεία όπως το Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ.

 Μένω στο Εξωτερικό πώς θα βεβαιωθώ για το κόστος αποστολής πριν κάνω την παραγγελία μου;

Στην ιστοσελίδα μας δεν υπαρχή δυνατότητα να σας βγάλει έξοδα εκτός Ελλάδος παρά μόνο εντός.
Οπότε τα έξοδα αποστολής θα γίνουν κατόπιν συνεννοήσεως με μας, ανάλογα τον προορισμό της κάθε αποστολής, επίσης δεν υφίσταται αγορά με αντικαταβολή ή κάρτα παρά μόνο με κατάθεση σε τράπεζα.

Για παραγγελίες σε Βαλκάνια, Κύπρο και λοιπές ευρωπαϊκές χώρες ισχύει ενιαία χρέωση (;) ευρώ.

Για παραγγελίες στις υπόλοιπες χώρες του Εξωτερικού μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@lineashop.gr για να ενημερωθείτε σχετικά με το ακριβές κόστος της αποστολής.

Όμως είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ο πελάτης επιβαρύνεται με τυχόν Τέλη Εκτελωνισμού.

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥ.

Πόσος χρόνος χρειάζεται μέχρι να παραλάβω την παραγγελία μου;

Όλες οι παραγγελίες παραδίδονται στο χώρο που επιλέγετε μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε.

Τα προϊόντα, παραδίδονται στο χώρο σας εντός 1~3 εργάσιμων ημερών εντός Ελλάδας με Courier (εξαιρούνται οι δυσπρόσιτες περιοχές ή απομακρυσμένες περιοχές με καθυστέρηση) και 2~5 με τα ΕΛΤΑ (απλό ταχυδρομείο).

Οι παραγγελίες που γίνονται από Βαλκάνια, Κύπρο και τις λοιπές χώρες της Ευρώπης παραδίδονται μέσα σε 3-7 εργάσιμες ήμερες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ !:

Ο παραπάνω χρόνος επίδοσης της παραγγελίας ισχύει εφόσον έχει καταχωρηθεί στο σύστημά μας μέχρι και τις 12.00 μ.μ. Παραγγελίες οι οποίες τοποθετούνται στο σύστημα το Σαββατοκύριακο, θα περάσουν το στάδιο προετοιμασίας την επόμενη εργάσιμη.  

Οι εκτιμήσεις μας σχετικά με το χρόνο παράδοσης της παραγγελίας δύναται να τροποποιηθούν σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Τα γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν καταστάσεις όπως πόλεμοι, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, γενικές απεργίες, αεροπειρατείες, θεομηνίες κ.λ.π.

Ημέρες και Ώρες Παράδοσης

Η παράδοση γίνεται εργάσιμες ημέρες μεταξύ 09.00π.μ. - 16.00μ.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!:

Σε ορισμένες δυσπρόσιτες περιοχές, οι οποίες δεν καλύπτονται από το δίκτυο της εταιρείας ταχυμεταφορών, οι χρόνοι παράδοσης δεν θα αντιστοιχούν με αυτούς που έχουν προαναφερθεί.

Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να έχετε καταχωρήσει το κινητό σας τηλέφωνο προκειμένου να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας η εταιρεία ταχυμεταφορών σε οποιαδήποτε περίπτωση κωλύματος.

Η Lineashop.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη ακριβή ώρα παράδοσης της παραγγελίας σας.

 

Μπορεί να γίνει παράδοση της παραγγελίας οπουδήποτε επιθυμώ;

Όλες οι παραγγελίες παραδίδονται στη διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει κατά την εγγραφή σας ως μέλος, στην περίπτωση που Θέλετε να στείλετε το προϊόν σε διαφορετική διεύθυνση από τη δική σας, υπάρχει δεύτερη φόρμα που μπορείτε να συμπληρώσετε ακριβώς από κάτω που ονομάζεται "Διεύθυνση αποστολής εμπορευμάτων" και να καταχωρήσετε τα νέα στοιχεία του σημείου παράδοσης που θέλετε να πάει.

Μπορείτε να προσθέσετε και σχόλια στο πλαίσιο "Σχολίων" πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας που αφορούν σε λεπτομέρειες γύρω από την παράδοση της.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για την εξέλιξη της παραγγελίας μου;

Με την ολοκλήρωση και έγκριση της παραγγελία σας θα λάβετε mail από την “www.lineashop.gr”, το οποίο θα σας ενημερώνει για την αποστολή της παραγγελία σας, δίνοντας σας ένα Κωδικό Αποστολής.

Προσοχή: φροντίστε το mail που θα βάλετε να είναι σωστό, ώστε να λάβετε σίγουρα την ειδοποίηση που χρειάζεστε, επίσης και τον αριθμό του κινητού σας για να λάβετε από την Courier το αντίστοιχο SMS ενημέρωσης, Ουδεμία ευθύνη φέρουμε στην περίπτωση που έχετε βάλει λανθασμένα στοιχεία mail ή κινητού τηλεφώνου και δεν λάβετε την απαραίτητη ενημέρωση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Κωδικό Αποστολής για να ενημερωθείτε για την πορεία αποστολής της παραγγελίας σας, μέσα από το σύστημα Αναζήτησης Αποστολής της ACS COURIER ή ΕΛΤΑ μεταφορικής για αποστολές εντός Ελλάδας ή μη.


Μπορεί να παραλάβει κάποιος άλλος την παραγγελία μου;

Την παραγγελία σας μπορεί να παραλάβει και τρίτο πρόσωπο. Κατά την παράδοσή της θα ζητηθεί από το άτομο αυτό να υπογράψει το Δελτίο Παραλαβής αντί για εσάς.

Μπορώ να παραλάβω την παραγγελία μου από το κατάστημα της www.lineashop.gr; 

Φυσικά, μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας και από το κατάστημα της lineashop.gr κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης στο 210-4909126 ή μέσο e-mail στο “info@lineashop.gr” 

 Με ενημέρωσαν από την εταιρεία ταχυμεταφορών ότι το πακέτο μου επιστράφηκε στο κατάστημα σας. Τι μπορώ να κάνω στην περίπτωση αυτή;

Υπάρχουν δυο (2) λόγοι για τους οποίους επιστράφηκε το πακέτο στα Γραφεία μας:

α) Απών Παραλήπτης. Σε αυτή τη περίπτωση, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της εταιρείας courier να παραδώσει το πακέτο στην «πόρτα» σας, ο παραλήπτης δεν τήρησε την συμφωνία σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας, καθιστώντας αδύνατη την παράδοση του πακέτου σας.

β) Άγνωστος Παραλήπτης. Με τον όρο αυτό εννοούμε τον παραλήπτη του οποίου τα στοιχεία όπως Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τ.Κ., Τηλέφωνο Επικοινωνίας κ.α. δεν είναι σωστά ή ακριβή, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η παράδοση του πακέτου. 

Για οποιαδήποτε από τους παραπάνω λόγους, το πακέτο θα επιστραφεί στo χώρο μας και δεν θα αποσταλεί ξανά. Στην περίπτωση αυτή, καθώς θεωρείται δική σας η υπαιτιότητα, θα χρεωθείτε 3€ για τα έξοδα Επιστροφής και Μεταφορικών τα οποία θα αφαιρεθούν από την συνολική αξία των προϊόντων όταν σας επιστραφεί το χρηματικό ποσό. Παρ’ όλα αυτά, εάν επιθυμείτε να παραλάβετε τα προϊόντα που παραγγείλλατε, μπορείτε να προβείτε σε νέα παραγγελία.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ & ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.

Πολιτική Επιστροφών:

Μπορείτε να αλλάξετε το προϊόν που παραλάβατε αν δεν σας ικανοποίησε, ενημερώνοντας μας στο mail της ιστοσελίδας info@lineashop.gr εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής σας, αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας και τον λόγο που θέλετε να γίνει η αλλαγή, επίσης το άλλο προϊόν που επιλέξατε να γίνει η αντικατάσταση.

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, και να το αντικαταστήσετε με το ίδιο μοντέλο σε άλλο χρώμα ή με οποιοδήποτε άλλο προϊόν της αρεσκείας σας.  

Aντικατάσταση: Μπορείτε να ζητήσετε να σας στείλουμε το ίδιο αντικείμενο σε διαφορετικό χρώμα ή να το αντικαταστήσουμε με οποιοδήποτε άλλο από την ιστοσελίδα. Επιπλέον, σε περίπτωση που λάβατε ελαττωματικό ή λανθασμένο κωδικό (βάση της παραγγελίας σας) μπορούμε να σας το αντικαταστήσουμε με το ίδιο αντικείμενο ή το σωστό.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αντικείμενα να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και να βρίσκονται στην αρχική τους άριστη κατάσταση και συσκευασία και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί το μακρύ χέρι ή τα καρτελάκια κ.λ.. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται απ’ όλα τα παραστατικά πώλησης.  Η “lineashop.gr” δεν καλύπτει το κόστος επιστροφής και αποστολής των αντικειμένων.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που λάβατε λανθασμένο ή ελαττωματικό προϊόν (βάση της παραγγελίας σας).

Μπορούμε όμως κατόπιν συνεννοήσεως  με εμάς να έχετε την πολύ ευνοϊκότερη δική μας τιμή στα μεταφορικά στέλνοντας το δέμα σας με “Χρέωση παραλήπτη”.

Τα προϊόντα που αποστέλλονται έχουν ήδη ελεγκτή για πιθανά ελαττώματα ή ελλείψεις για την αποφυγή άσκοπων επιστροφών.   

Επίσης στο φωτογραφικό υλικό οι παρεκκλίσεις των χρωμάτων είναι από ελάχιστες έως μηδενικές (απο οθόνη σε οθόνη), για να ξέρεται τι χρώμα θα παραλάβετε, με την προϋπόθεση ότι στην οθόνη σας δεν έχουν πειραχτεί οι στάνταρ ρυθμίσεις.        

Σε προϊόντα εκπτωτικά ή προσφοράς, οι επιστροφές γίνονται εντός 6 ημερών από την ημέρα παραλαβής.

Σε περίοδο εκπτώσεων στην αλλαγή, θα ισχύει η τιμή του προϊόντος που παραλαμβάνουμε και η τιμή του προϊόντος που θα αποστέλλουμε, την ημέρα της παραλαβής μας από εσάς, (επειδή οι τιμές αλλάζουν συχνά σε αυτήν την περίοδο).

Προϊόντα που έχουν έκπτωση -40% και άνω, θεωρούνται υπέρ-προσφορές και δεν επιστρέφονται.   

Εξαιρούνται από επιστροφή ή αλλαγή ευαίσθητα προϊόντα όπως ομπρέλες και αμπιγέ βραδινά τσαντάκια.

Επιστροφή χρημάτων δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει, μόνο αντικατάσταση προϊόντος με άλλο ή να κρατηθεί πιστωτικό το χρηματικό ποσό για μελλοντική αγορά σας και με διάρκεια έως έξι μήνες από την συγκεκριμένη αγορά σας.


Η ευθύνη (λόγο καταστροφής ή απώλειας) για την επιστροφή των προϊόντων προς το κατάστημα της ''Lineashop'' βαρύνει τον πελάτη. Γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέπει να φροντίζετε το προϊόν να είναι πολύ καλά συσκευασμένο κατά την επιστροφή του. 

Η Επιστροφή προϊόντος γίνεται μόνο μετά από επικοινωνία με το www.lineashop.gr, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

ΒΗΜΑ 1: Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail:info@lineashop.gr δηλώνοντας το αίτημά σας.

 Μας γράφεται τον Αριθμό της Παραγγελίας σας και εξηγείτε τον λόγο για τον οποίον επιθυμείτε να γίνει επιστροφή, εξηγώντας πώς θέλετε να συνεχίσουμε με την παραγγελία σας.

ΒΗΜΑ 2: Επικοινωνείτε τηλεφωνικώς με τα τοπικά γραφεία της COURIER  μεταφορικής που σας το έφερε για να κανονίσετε την παραλαβή του πακέτου προς επιστροφή, (αυτό μπορούμε να το προγραμματίσουμε και εμείς για εσάς).

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Τρόποι αποστολής :

3 διαφορετικοί τρόποι αποστολών.

Αποστολή με Courier:

 • (+) χαμηλό κόστος
 • (+) άμεση παράδοση στον χώρο σας
 • (-) όχι πολύ μεγάλα δέματα
 • (-) υπάρχουν δυσπρόσιτες περιοχές (καλύπτονται με άλλο κόστος).

Αποστολή ταχυδρομικά:

 • (+) χαμηλό κόστος για μεγάλα δέματα.
 • (-) 2 με 5 εργάσιμες ημέρες & παραλαβή από το κατάστημα ΕΛΤΑ της περιοχής σας.
 • στην περίπτωση που θέλετε παράδοση στο σπίτι +2,50€ (κατόπιν συνεννοήσεως και μόνο για αγορά με αντικαταβολή ή κατάθεση).

Αποστολή με μεταφορική:

(προτείνετε για μεγάλα δέματα / γρήγορη παράδοση / (-) υψηλότερο κόστος).

Ή παραλαβή από το κατάστημα:

Mπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας στην ιστοσελίδα μας και να παραλάβετε το προϊόν από το φυσικό μας κατάστημα στην ''τιμή ιντερνέτ'', χωρίς έξοδα αποστολής/αντικαταβολής, (επιλέγοντας στην φόρμα ‘’παραλαβή από το κατάστημα & πληρωμή στο κατάστημα’’).

**********************************************************************************************************

Πόσο θα κοστίσει η αποστολή μου ;

Θα υπάρχει ενημέρωση για το κόστος αποστολής αντικαταβολής, με όλες τις παραμέτρους που θα επιλέξετε, μέσα στην ''φόρμα παραγγελίας’’, κατά την διάρκεια της παραγγελίας σας και πριν την ''ολοκλήρωση'' αυτής.

Δωρεάν αποστολή από 69,00€   (εξαιρούνται μεμονωμένες βαλίτσες λόγω μεγάλου όγκου)

Δωρεάν αποστολή & αντικαταβολή από 99,00€

(Αφορά δέματα όλων των όγκων, εμείς επιλεγούμε τον τρόπο αποστολής & εξαιρείται η Κύπρος)

Κόστος με Courier :  (παράδοση στο χώρο σας)

Αττική Περιφέρεια & Νησιά: γενικό κόστος αποστολής από 3,00€ 

Έως 2 κιλά (βάρους/όγκου 3,00€) και +1,00€ ανά επιπλέων κιλό & έως 24 κιλά (υπολογισμός βάρους/όγκου).

Κόστος με E Λ Τ Α :

Αποστολής  από 3,50€ 

το ένα κιλό (φυσικού βάρους) για όλους τους προορισμούς και 0,50€ ανά επιπλέων κιλό και μέγιστο βάρος 20 κιλά (με σύνολο πλευρών ΥΧΠΧΒ 150 cm).

Δυνατότητα παράδοσης στον χώρο σας +2,50€  Δείτε τις προϋποθέσεις >

Κόστος με μεταφορική : κόστος 10,00€ και δώρο η αντικαταβολή και μεγάλο περιθώριο όγκου & βάρους δεμάτων.

**********************************************************************************************************

Στην περίπτωση που δεν επιλέξετε αγορά με κάρτα ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και θέλετε να πληρώσετε με την παράδοση του προϊόντος στον χώρο σας.

Αντικαταβολή : το κόστος είναι 3,00€. για όλες τις άνω περιπτώσεις.

Σημαντικό :

Σε περίπτωση δυο ή περισσοτέρων δεμάτων πολύ μεγάλου όγκου, υπάρχει περίπτωση επαν-υπολογισμού από εμάς των ‘’εξόδων αποστολής’’ λόγο ότι η ‘’μηχανή’’ δεν μπορεί να υπολογίσει ξεχωριστά δέματα και βλέπει μια παραγγελία και ένα δέμα, πχ. 2 ή 3 μεγάλες βαλίτσες ιδίου μεγέθους που δεν μπαίνουν η μια μέσα στην άλλη, εξαιρούνται προϊόντα με ‘’δωρεάν αποστολή’’.

**********************************************************************************************************

ΚΥΠΡΟΣ


ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ.

Αφορά αγορές με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό μας και όχι με αντικαταβολή.

Αυτές οι τιμές θα υπολογιστούν κατόπιν συνεννοήσεως μαζί μας, μην λάβετε υπόψη τις χρεώσεις στην ''φόρμα παραγγελίας'' που θα σας έρθει στο mail γιατι αφορούν μόνο την Ελλάδα.

Απο 2 έως 4 φορές χαμηλότερες τιμές από το παρελθόν και με Courier.
Για να μην σας κουράζουμε με πολλές πληροφορίες για το κόστος των δεμάτων ανάλογα τον όγκο τους, θα σας αναφέρουμε παρακάτω μερικά παραδείγματα για να κατανοήσετε το κόστος ανάλογα το αντικείμενο που θέλετε να παραγγείλετε:
Να τονίσουμε πρώτα ότι η αποστολή θα γίνει με εταιρία Courier και παράδοση στον χώρο σας και όχι με το ταχυδρομείο.

 1. Για ''μικρά αντικείμενα'' όπως πορτοφόλια, ζώνες ή ένα μικρό τσαντάκι, το κόστος της αποστολής διαμορφώνετε στα 5,90€
 2. Για ''μεσαία αντικείμενα'' όπως οι περισσότερες τσάντες αντρικές ή γυναικείες, το κόστος της αποστολής διαμορφώνετε περίπου στα 6,50 με 7,00€
 3. Για ''μεσαία-μεγάλα αντικείμενα'' όπως οι επαγγελματικές τσάντες, ταξιδιωτικά σακ-βουαγιάζ κλ, το κόστος της αποστολής διαμορφώνετε περίπου από 7,50 έως 12,90€
 4. Για ''μεγάλα ογκώδη αντικείμενα'' όπως από μικρές έως μεγάλες βαλίτσες, το κόστος της αποστολής διαμορφώνετε περίπου από 17,50 έως 39,90€

Οι άνω τιμές είναι απαλλαγμένες από το ΦΠΑ.

Για αντικείμενα άξιας έως 100€ είστε καλυμμένοι για την απώλεια ή την καταστροφή τους.

Για αντικείμενα άνω των 100€ υπάρχει δυνατότητα να ασφαλίσετε το δέμα σας με 3,00€ επιπλέων και για ''αξία'' έως 500€.

Ο χρόνος παράδοσης κυμαίνετε 3-5 εργάσιμες ήμερες ανάλογα την χρονική στιγμή της παραγγελίας σας.

Ο χρόνος παραμονής στο κατάστημα της Courier σε περίπτωση που δεν σας βρουν να το παραδώσουν είναι 10 ημερολογιακές ημέρες από την ήμερα άφιξης του δέματος σας στην Κύπρο.


Σε περίπτωση που από δική σας υπαιτιότητα δεν παραλάβετε το δέμα σας και επιστραφεί, η χρέωση της αποστολής πιάνετε διπλή γιατί θα περιλαμβάνει και τα έξοδα επιστροφής του αλλά και επιπρόσθετα την άξια του ΦΠΑ που έχει το αγορασθέν αντικείμενο.
Το ποσό θα αφαιρεθεί στην διαδικασία επιστροφής των χρημάτων σε εσάς από το ποσό που έχετε καταθέσει ή αν το κάνατε αγορά με κάρτα, στην δεύτερη περίπτωση θα αφαιρεθεί και η προμήθεια της τραπεζοκαρτας (ή της κατάθεσης σας) αν υπάρχει.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Πολιτική απορρήτου & συμμόρφωση GDPR

ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο lineashop.gr ιδιοκτησίας της «LINEASHOP» εφεξής «η εταιρεία», προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.
Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ̓ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου lineashop.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.
Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Σχετική νομοθεσία

Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:
 1. Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
 2. Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος και γιατί τις συλλέγουμε

Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο

Εάν επιλέξετε να συμμετέχετε στο ενημερωτικό δελτίο της ηλεκτρονικής μας αλληλογραφίας, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας υποβάλλετε, θα προωθηθεί στην MAILSOFT που μας παρέχει υπηρεσίες marketing για το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Η MAILSOFT είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων (δείτε παρακάτω την ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας»). Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλετε δεν θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων εντός του ιστότοπου ή σε κανένα από τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου θα παραμείνει στη βάση δεδομένων της MAILSOFT για όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της για το marketing του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου ή μέχρι να ζητήσετε ρητά την κατάργηση του από τη λίστα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τον συνδέσμο διαγραφής που περιέχεται σε όλα τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε. Όσο η διεύθυνσή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας παραμένει στη βάση δεδομένων της MAILSOFT, θα λαμβάνετε περιοδικά (περίπου μία φορά το μήνα) ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.

Σχετικά με τα cookies

Τί είναι το cookie;

Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους.
Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίως παραχθέντα μοναδικού αριθμού).

Τύποι cookies

Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι περιγράφονται παρακάτω
 • Cookies επίσκεψης (session cookies)
  Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.
 • Μόνιμα cookies (persistent cookies)
  Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).
 • Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies)
  Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.
 • Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies)
  Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.

Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς να τα διαχειριστείτε

Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies.
Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και της επίδρασης της απενεργοποίησης στη λειτουργία του ιστοτόπου. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org .

Cookies της Google Analytics

Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ στο https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ στο https://tools.go ogle.com/dlpa ge/gaoptout?hl =en=GB
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Vimeo, DailyMotion κλπ)

Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική υπηρεσία.
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.

Cookies από κοινωνικά δίκτυα

Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο «Κοινή χρήση» (share).
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η λειτουργία «Κοινή χρήση» (share) δεν θα είναι διαθέσιμη.

Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστοτόπου

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων φορέων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμάς. Αυτοί οι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αναφέρθηκε στο παρόν κείμενο.

Παραβιάσεις δεδομένων

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους.
Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Ελεγκτής δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτού του ιστότοπου είναι: «ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
*5ημερη super προσφορά σε αντρικές τσάντες Bartuggi! (έως 24/5)

ή μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ:
Χρόνος λήξης της προσφοράς :